Cầu vi sinh

Cầu vi sinh sử dụng làm giá thể vi sinh trong xử lý nước thải

Description

  • Quả cầu nhựa vi sinh sử dụng làm giá thể vi sinh trong xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp.
  • Vật liệu nhựa PP
  • Kích thước: 160mm
  • Số lượng: 244 quả/m3
  • https://www.youtube.com/playlist?list=PLG8Lt6wctxeRMHjiwordsPfb7prtW1VOJ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cầu vi sinh”

Your email address will not be published. Required fields are marked *