Tuyển dụng lao động phổ thông

Công ty chúng tôi cần tuyển 02 lao động phổ thông.

Lương hưởng theo chế độ khoán sản phẩm, Có nơi ăn ở

Liên hệ: 0963712165

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *